Botan Vadisi Ekoturizm Projesi

2015Projenin Gerekçesi

Yüzde 75'i dağlarla kaplı Siirt ilinin taşıdığı doğa turizmi potansiyeli birçok devlet kurumu tarafından hazırlanan raporlarla ortaya konmuştu. Bu raporların hepsi Siirt kent merkezine sadece 7 km uzaklıktaki Botan Vadisi'nde ekoturizm faaliyetlerinin başlatılması gerektiği özellikle belirtiliyordu. Fakat buna rağmen halen herhangi bir çalışma başlatılmadığından bu potansiyel atıl durumdaydı.


Projenin amacı

Botan Vadisi'nde doğa turizmi altyapısını hazırlamak.

Genel Hedef

Siirt'in atıl durumda bırakılmış doğa turizmi potansiyelini aktive ederek kalkınmasına katkı sağlamak.Projenin Detayları ve Sonuçları

2015 yılında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)'nın Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yapılan projede Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Siirt şube müdürlükleri ortak olarak yer aldı. Proje sayesinde Türkiye kamuoyunda adı iyi bilinmesine rağmen konumu bir çok kişi tarafından bilinmeyen Botan Vadisi'nde 7 adet yürüyüş ve 3 adet dağ bisikleti rotası haritalandırıldı. Ayrıca vadideki yaban hayatı da fotoğraflandı. Tüm bu bilgiler 3 dilde hazırlanan Botan Vadisi adlı internet sitesine yerleştirildi.

Bu proje DİKA'nın faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde alternatif doğa turizmi üzerine yapılan ilk çalışma olması nedeniyle ayrı bir öneme sahipti.Alınan Dersler


Proje kapsamında Botan Vadisi'nin sadece kuzey yamaçlarının çalışılması planlanmıştı. Fakat proje esnasında vadinin tahmin edilenden de fazla bir doğa turizmi potansiyeli taşıdığı ve henüz çalışılmayan güney yamaçları ile doğusunda kalan kısmının da çalışılarak potansiyelin arttırılması gerektiği ortaya çıktı.Destekçiler ve Ortaklar