Türk İşaret Dilinin Yaygınlaştırılması Projesi

2009Projenin Gerekçesi

Siirt'te yaşayan işitme engellilerin çoğu belli bir sistematiğe sahip Türkçe işaret dili yerine, yıllar içinde evde kendi aileleriyle geliştirdikleri değişik işaret dillerini kullanıyorlardı. Bu nedenle sadece kendi aile bireyleriyle iletişim kurabiliyorlardı. Diğer işitme engellilerle bile iletişim kuramamaları nedeniyle de topluma katılıp sosyalleşemiyorlardı. Bu şekilde izole bir hayat yaşadıkları için de zaten gelir düzeyi düşük bu bölgede ailelerine herhangi bir ekonomik katkı da sağlayamıyorlardı.


Projenin amacı

İşitme engellilerin tek tip Türk işaret dilini öğrenmeleri.

Genel Hedef

İşitme engellilerin sosyal ve aktif vatandaşlar olarak topluma katılmalarını sağlamak.Projenin Detayları ve Sonuçları

Kalkınma Bakanlığı'nın Sosyal Destek Programı (SODES) desteğiyle 2009 yılında Siirt İşitme ve Engelliler Derneği tarafından yürütülen projede Gelder proje ortağı olarak yer aldı. Derneğimiz projede eğitim sınıfını hazırlayarak proje yönetim deneyimi paylaşımı yaptı. Proje kapsamında 30 işitme engelliye Türk işaret dili eğitimi verildi. Ayrıca herhangi bir engeli bulunmayan 20 genç kıza da aynı eğitimler verilerek bu kızların hem işitme engellilerin sosyalleşmelerinde rol almaları, hem de gelecekte özel sektörün iletişim departmanlarında iş bulma şansları arttırıldı. Siirt Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)'nde verilen kurslar 3 ay sürdü.Alınan Dersler


Kurslara katılacak işitme engellilerin çoğu maddi sıkıntı içindeki ailelerden geliyordu. Bu kişilerin herhangi bir sıkıntı yaşamadan kurslara devamlılıklarını sağlamak için kendilerine günlük harçlık ödendi. Bazı kursiyerler sadece bu harçlığı alabilmek için kursa gelmişlerse de kursa girdiklerinde anlatılan dersleri dinlediklerini ve Türk işaret dilini öğrendiklerini görüldü. Kursa katılan ileri yaştaki işitme engellilerin Türk işaret dilini daha zor öğrendikleri ve yıllardır aileleri içinde kullandıkları dili bırakamadıkları gözlemlendi. Fakat biz her ne kadar öğrenme zorluğu yaşasalar da bu kişilerden vazgeçilemeyeceğini düşünüyoruz.

İşitme engellilerin sorunları Türkiye'nin birçok yerinde aynı. Bu nedenle Gelder'in Siirt'te yaptığı bu projenin benzerlerinin ülkenin birçok yerinde aynı şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için atılacak ilk adım ise yerelde işitme engelliler için kurulan derneklerle bağlantıya geçmek. Yaşı ileri bireylerin yaşadığı öğrenme zorlukları nedeniyle bizim yürüttüğümüz projenin verimliliği azalmışsa da bizim için önemli olan projenin verimliliği değil, her bireyin eşit haklara kavuşabilmesiydi.Destekçiler ve Ortaklar