Projeler


Siirt'i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (Gelder) sadece Siirt'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin değişik sorunlarına çözüm aramak için bugüne kadar Avrupa Birliği ve devlet fonlarıyla bir çok proje yürüttü. Gelder projelerinde özellikle kırsaldan kentlere göçmek zorunda kalarak şehirde yalnız kalan kadın ve genç kızların hem istihdamını arttırıp aile ekonomisine katkıda bulunmalarına, hem de evden çıkarak sosyal hayata katılmalarını sağlamaya çalıştı. Kadınlar üzerine yürüttüğü projeler sırasında yapılan kurslara hukukçuları, doktorları ve diğer uzmanları da davet ederek kurslara katılan kadınların kadın hakları, toplumsal haklar, kadın ve çocuk sağlığı gibi konularda da bilgilendirilmelerini sağladı.

Dernek 2015 yılında yürüttüğü Botan Vadisi Ekoturizm Projesi'nde vadinin yabani hayvanlarını tespit edip bu türleri koruyarak turizmi geliştirmeyi amaçladı. Bu proje sayesinde Türkiye'de ilk defa bir ekoturizm projesi kapsamında sadece coğrafi özellikler değil, yaban hayatı da ortaya çıkartılmış oldu.