Kayıp Siirt Masalları

2014Projenin Gerekçesi

Siirt'teki günlük yaşantımız sırasında yaptığımız sohbetlerde Siirt`in geçmişindeki olayları anlatan Siirt'e özel eski hikayelerin olduğunu ama bunların hiç birinin yeni nesiller tarafından bilinmediğini gördük. Bu hikayelerin çoğu bugün unutulmaya yüz tutmuş bir yerel dil olan Siirt Arapçası ile anlatılıyordu ve bu da Siirt ilinin ayrı bir kültürel değeriydi.


Projenin amacı

Siirt'te kaybolmaya yüz tutan eski masal, efsane, fıkra gibi toplumsal hafıza niteliği taşıyan değerlerin bir araya getirilerek topluma ve gelecek kuşaklara aktarmak.

Genel Hedef

Siirt'in kültürel hafızasını korumak.Projenin Detayları ve Sonuçları

Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Ulusal Ajans tarafından 2013 yılında desteklenen projede Siirt'e ait eski anıların, olay ve masalların belgelenerek gençlere ve gelecek nesillere aktarılmasını sağladık. İlk aşamada Siirt merkezinde ve ilçelerinde çoğu yaşlı bir çok kişiyle görüşerek Siirt Arapçası'yla anlatılan efsaneleri, masalları, fıkraları ve önemli olayları belgeledik. Daha sonra da bunları Türkçe'ye çevirdik.Alınan Dersler


Hikayeleri toplayan gençlerin herhangi bir iletişim eğitimi almamış olması nedeniyle tahmin edilenden daha az hikaye toplanabildi. Ayrıca proje kapsamında toplanan masalları yayınlamak için bir kitap basılması planlanmıştı. Fakat bu kitabı basacak sponsoru bulamadık. Bu eksikliği Facebook'ta Kayıp Siirt Masalları adlı bir sayfa açarak giderdik.Destekçiler ve Ortaklar