Avrupa Gençlik Gücünün Kalitesi Projesi

2015 - 2017Projenin Gerekçesi

Avrupa'daki devlet kurumlarının yıllar boyunca yürüttüğü başarılı programlar sayesinde gençler yeni insanlarla, kültürlerle tanışabildi, yeni beceriler elde etti ve iş hayatına daha iyi hazırlanabildi. Fakat gençlerin kapasitelerini geliştiren bu fırsatları yaratan devlet kurumlarının ve Avrupa Komisyonu'nun da bir yerde tıkandığı görüldü.


Projenin amacı

Gençlik alanında çalışmalar yürüten kurumların kapasitelerini arttırarak daha yüksek kalitede projeler yapmalarını sağlamak.

Genel Hedef

Avrupa gençliğinin daha yüksek kalitede eğitim alması.Projenin Detayları ve Sonuçları

Gelder'in proje ortağı olarak yer aldığı proje halen tamamlanmadı. Proje kapsamında aşağıdaki konular üzerine birçok toplantı düzenleniyor.

  • Gelecekteki Erasmus+ projeleri için yeni kalite standartları belirlemek.
  • Gelecekteki Erasmus+ projelerine katılacak proje yöneticilerinin, eğitmenlerin, gençlik üzerine çalışanların ve gönüllülerin yeterliklerini öğrenmek ve bilgi paylaşımı sağlamak.
  • Gençler üzerine yapılan çalışmaların ve verilen yaygın eğitimin Erasmus+ Programı aracılığıyla tanınmasını sağlamak.
  • Gelecekteki Erasmus+ projelerinin hedeflediği kitleler üzerinde projelerin etkisini güçlendirmek.
  • Gençlik üzerine yapılan çalışmaların kalitesini ve kabulünü Avrupa düzeyinde ilerletmek.


Destekçiler ve Ortaklar